Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 • W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)
 • Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych.
 • Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne przeznaczeniem Towaru.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów online przez niezależnych mediatorów, co umożliwi konsumentom złożenie skargi online na działaność przedsiębiorców, związaną z zawieraną przez Internet umową sprzedaży. Skargi można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej, która działa pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/ (uruchomienie platformy przewidziane jest na dzień 15 lutego 2016 r.)


Zwroty i wymiana towaru

 

 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Klientowi Towaru.
 • Jeżeli Klient wyraża chęć dokonania wymiany towaru na inny, może tego dokonać składając stosowne oświadczenie na piśmie po mailowym kontakcie ze Sprzedawcą: biuro@namedal.com. Wymieniany produkt powinien być nieużywany i należy go odesłać do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami składowymi.
 • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie wysyłamy potwierdzenie. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mailowy klienta wskazany przy składaniu zamówienia lub jako odpowiedź na otrzymanego e-maila
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy: DMN STUDIO ul. Hetmańska 43/I/107, 35-078 Rzeszów
 • Na powyższy adres powinien być zwrócony również zakupiony towar.
 • Zwrot płatności dokonywany jest na podane przez klienta konto bankowe,
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
 • W przypadku zwrotu towaru, klientowi zostanie zwrócona kwota za produkt, bez uwzględnienia kwoty za wysyłkę.
 • W przypadku nie odebrania przez odbiorcę przesyłki, wysłanej za pobraniem, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem wysyłki.
 • W przypadku wymiany towaru uiszczona zapłata zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamawianego towaru, przy czym ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uregulowana przez Klienta lub zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl